6. Super delicious deep-fried tofu with special sauce / Đậu hũ chiên với nước sốt đặc biệt

$7.99