Grilled Pork, Grilled Beef, Grilled Chicken, shrimp and springs rolls / Bún heo nướng, bò nướng, gà nướng, tôm và chả giò

$17.99

Rice vermicelli, beef, chicken, shrimp, springs rolls, herbs