7. Deep fried pork dumpling / Hoành thánh chiên

$8.75

Fried wonton